Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Castell Valldosera, Lidia Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 3626/2010 Num. recurso: 4285/2009

Sentencia Social Nº 3626/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4285/2009 de 14 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 14/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3626/2010 Núm. Recurso: 4285/2009

Resumen: ...ofici. Doncs bé, el motiu s'ha de desestimar perquè l'Institut demandat està d'acord amb els fets declarats provats en la sentència, que no ha impugnat, per la qual cosa la Sala comparteix la decisió de la sentència d'instància quan ha decidit declarar l'actor en situació d'incapacitat permanent absoluta, atès que no consta que el demandant hagi estat curat de la seva greu malaltia en els nervis del... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social3626/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4285/2009 de 14 de Mayo de 2010 Sentencia Social3626/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4285/2009, 14-05-2010...
1 Resultados