Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Castell Valldosera, Lidia Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 3669/2010 Num. recurso: 4426/2009

Sentencia Social Nº 3669/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4426/2009 de 17 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 17/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3669/2010 Núm. Recurso: 4426/2009

Resumen: ...reiteradament - Sentències de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12 de juny i 24 de juliol de 1986 , entre moltes d'altres- el caràcter essencial i determinant de la professió.Doncs bé, tenint en compte l'anterior doctrina, el motiu s'ha de desestimar, perquè no havent-se modificat el fet provat dotzè, les lesions que pateix actualment la part actora, no la incapaciten per desenvolupar totes o les... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social3669/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4426/2009 de 17 de Mayo de 2010 Sentencia Social3669/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4426/2009, 17-05-2010...
1 Resultados