Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 3422/2010

Sentencia Social Nº 3422/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2560/2009 de 10 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 10/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 3422/2010 Núm. Recurso: 2560/2009

Resumen: ...el pagament s'efectuï d'un sol cop o de forma periòdica". És a dir, allò que determina el moment que es supera el límit legal no es cada pagament individual, sinó la summa global, de tal manera que quan aquesta és superior al límit legal es computa el corresponent ingrés i únicament en el dit moment. Per tant, com s'indica a la sentència, la superació de la indemnització legal es produirà en el... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social3422/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2560/2009 de 10 de Mayo de 2010 Sentencia Social3422/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2560/2009, 10-05-2010...
1 Resultados