Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Sole Puig, Ascension Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Social Nº 3495/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3037/2009 de 11 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 11/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3495/2010 Núm. Recurso: 3037/2009

Resumen: ...Primer. L'Institut Nacional de la Seguretat Social planteja recurs de suplicació contra la Sentència que declara el demandant en situació d'incapacitat permanent total derivada de malaltia comuna per les funcions habituals de muntador industrial Oficial de 3ª. L'objecte del recurs és examinar la infracció de normes substantives o de la jurisprudència en empara en l' article 191 c) de la Llei de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3495/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3037/2009 de 11 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3495/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3037/2009, 11-05-2010...

Sentencia Social Nº 3577/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3334/2009 de 13 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 13/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3577/2010 Núm. Recurso: 3334/2009

Resumen: ...Primer. El demandant planteja recurs de suplicació contra la Sentència que desestima declarar-lo en situació d'incapacitat permanent total o parcial derivada d'accident de treball per les funcions habituals de peó en indústria química.L'objecte del recurs és revisar els fets declarats provats i examinar la infracció de normes substantives o de la jurisprudència en empara en l' article 191 b) i c... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3577/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3334/2009 de 13 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3577/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3334/2009, 13-05-2010...

Sentencia Social Nº 3660/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 801/2009 de 17 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 17/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3660/2010 Núm. Recurso: 801/2009

Resumen: ...Primer. El demandant que recorre planteja recurs de suplicació contra la Sentència que desestima que la situació d'incapacitat temporal del període des de 2 de gener de 2007 fins a 23 d'octubre de 2007 derivi de Malaltia Professional i absol de la pretensió l'asseguradora que cobreix els riscs de l'ocupadora demandada Ajuntament de Cerdanyola.L'objecte del recurs és examinar les infraccions de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3660/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 801/2009 de 17 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3660/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 801/2009, 17-05-2010...

Sentencia Social Nº 3691/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5626/2009 de 18 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 18/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3691/2010 Núm. Recurso: 5626/2009

Resumen: ...pericial o documental eficaç i eficient, sense haver de recórrer a deduccions lògiques o raonables atès el caràcter extraordinari del recurs de suplicació i del fet que no es tracta d'una segona instància, raó que impedeix dur a terme una anàlisi de la prova practicada amb una valoració nova de la totalitat dels elements de prova emprats ( Sentència de la Sala de lo Social del Tribunal Suprem de 18 de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3691/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5626/2009 de 18 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3691/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5626/2009, 18-05-2010...

Sentencia Social Nº 3383/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8677/2008 de 07 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 07/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3383/2010 Núm. Recurso: 8677/2008

Resumen: ...intranscendents, perquè les conseqüències de l'exposició als productes de desinsectació emprats en la neteja de les habitacions van causar els danys de salut a la treballadora demandant tal com va resoldre la sentència ferma de 31 de gener de 2005 del Jutjat Social núm. 7 de Barcelona sobre la contingència professional d'accident de treball de la Incapacitat temporal i la Resolució ferma de l'Institut Nacional... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3383/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8677/2008 de 07 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3383/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 8677/2008, 07-05-2010...

Sentencia Social Nº 3043/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3603/2009 de 27 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 27/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3043/2010 Núm. Recurso: 3603/2009

Resumen: ...Seguretat Social referit al concepte de la incapacitat permanent absoluta. Amb cita de doctrina jurisprudencial, fa referència a que les lesions recollides en els informes mèdics i també les objectivades en la sentència s'han de relacionar amb la capacitat per fer una activitat amb el mínim d'eficàcia rendiment i constància.L' article 136 de la vigent Llei General de la Seguretat Social estableix que per... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3043/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3603/2009 de 27 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3043/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3603/2009, 27-04-2010...

Sentencia Social Nº 3240/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7815/2009 de 04 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 04/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3240/2010 Núm. Recurso: 7815/2009

Resumen: ...recurrent en la Sentència del Tribunal Suprem de 29 de setembre de 2008 dictada en el recurs d'unificació núm. 1659/2007 ( RJ. 20085536 ) de manera que hem de desestimar aquest objecte del recurs i confirmar la decisió judicial recorreguda.Quart. Per disposició de l' article 233.1 de la Llei de procediment laboral correspon imposar les costes del procediment a la part vençuda en el recurs, i la condemna... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3240/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7815/2009 de 04 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3240/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7815/2009, 04-05-2010...

Sentencia Social Nº 3565/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3430/2009 de 13 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 13/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3565/2010 Núm. Recurso: 3430/2009

Resumen: ...Primer. La demandant interposa recurs de suplicació contra la Sentència que li denega el dret a percebre la prestació d'incapacitat permanent en el grau de total perquè no acredita lesions invalidants. L'objecte del recurs és revisar els fets declarats provat de la Sentència i examinar la infracció de les normes substantives i de la jurisprudència en empara en l' article 191 b) i c) de la Llei de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3565/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3430/2009 de 13 de Mayo de 2010 Sentencia Social Nº 3565/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3430/2009, 13-05-2010...

Sentencia Social Nº 3107/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 153/2010 de 29 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 29/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3107/2010 Núm. Recurso: 153/2010

Resumen: ...el sancionés o l'acomiadés en el moment de tenir coneixement de les suposades irregularitats. Per altra banda no va presentar la querella sobre aquestes suposades irregularitats fins el 30 de juliol de 2009, justament un mes abans de celebrar-se el judici oral, tal com raona la magistrada de la instància.Per tot el raonat hem de desestimar aquest objecte del recurs i confirmar la sentència de la... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3107/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 153/2010 de 29 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3107/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 153/2010, 29-04-2010...

Sentencia Social Nº 3030/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2860/2009 de 27 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 27/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3030/2010 Núm. Recurso: 2860/2009

Resumen: ...Primer. El demandant interposa recurs de suplicació contra la Sentència que li denega el dret a percebre la prestació d'incapacitat permanent en el grau d'absoluta. L'objecte del recurs és revisar els fets declarats provat de la Sentència i examinar la infracció de les normes substantives i de la jurisprudència en empara en l' article 191 b) i c) de la Llei de Procediment Laboral el Text Refós de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3030/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2860/2009 de 27 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 3030/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2860/2009, 27-04-2010...
94 Resultados