Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Sole Puig, Ascension Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 3579/2010 Num. recurso: 3260/2009

Sentencia Social Nº 3579/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3260/2009 de 13 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 13/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3579/2010 Núm. Recurso: 3260/2009

Resumen: ...Primer. La demandant i l'Institut Nacional de la Seguretat Social plantegen recurs de suplicació contra la Sentència que la va declarar en situació d'incapacitat permanent total derivada de malaltia comuna.L'objecte del recurs de la recurrent demandant és la revisió dels fets declarats provats de la sentència, i també examinar les infraccions de normes substantives i de la jurisprudència, en... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social3579/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3260/2009 de 13 de Mayo de 2010 Sentencia Social3579/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3260/2009, 13-05-2010...
1 Resultados