Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2017 por FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL tipo : Sentencia

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2017 Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia SOCIAL Nº 3399/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1564/2017 de 25 de Mayo de 2017

Orden: Social Fecha: 25/05/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 3399/2017 Núm. Recurso: 1564/2017

Resumen: .../1997 , 4393/1997 i 4828/1997, de 9 de maig , 12 i 14 de juny i 4 de juliol ; i 6002/1998, 14 de setembre i 7068/1998, de 16 d'octubre) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de mar ç, 3 , 17 i 31 de maig , 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de gener de 1991 , que davant dictàmens... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 3399/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1564/2017 de 25 de Mayo de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3399/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1564/2017, 25-05-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 3833/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2332/2017 de 14 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 14/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 3833/2017 Núm. Recurso: 2332/2017

Resumen: ...cassacional ( SSTS UD 14.07.1986 ( RJ 1986, 4114), 27.09.2004 (RJ 2004, 6986), etc.).Des d'aquest punt de vista és del tot evident que la Sala no pot compartir la tesi de la sentència del primer grau que opta per aplicar, en forma indeterminada, la retribució mitjana corresponent al període novembre a setembre de 2014. És cert que en les actuacions no consten les nòmines del mes de novembre, però en tot cas... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 3833/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2332/2017 de 14 de Junio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3833/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2332/2017, 14-06-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 4761/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2380/2017 de 14 de Julio de 2017

Orden: Social Fecha: 14/07/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 4761/2017 Núm. Recurso: 2380/2017

Resumen: ...jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de mar ç, 3 , 17 i 31 de maig , 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de gener de 1991 , que davant dictàmens mèdics contradictoris, llevat la concurrència de circumstàncies especials, s'ha d'atendre la valoració realitzada pel magistrat d'instància en virtut de les competències i... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 4761/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2380/2017 de 14 de Julio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 4761/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2380/2017, 14-07-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 5148/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3623/2017 de 08 de Septiembre de 2017

Orden: Social Fecha: 08/09/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 5148/2017 Núm. Recurso: 3623/2017

Resumen: ...condició de testimoni en el judici.Del relat fàctic de la sentència allò que es desprèn amb claredat és que poc més de tres setmanes després de que l'actor deposés com testimoni en un judici d'un company contra l'empresa es produeixen dues vacants, en forma tal que -després de passar una revisió mèdica posteriorment modificada- se l'adscriu. D'aquesta manera, tot i que el demandant portava set anys a... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 5148/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3623/2017 de 08 de Septiembre de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 5148/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3623/2017, 08-09-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 3964/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2556/2017 de 19 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 19/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 3964/2017 Núm. Recurso: 2556/2017

Resumen: ...de setembre i 7068/1998, de 16 d'octubre) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de mar ç, 3 , 17 i 31 de maig , 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de gener de 1991 , que davant dictàmens mèdics contradictoris, llevat la concurrència de circumstàncies especials, s'ha d'atendre la... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 3964/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2556/2017 de 19 de Junio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3964/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2556/2017, 19-06-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 5287/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4072/2017 de 15 de Septiembre de 2017

Orden: Social Fecha: 15/09/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 5287/2017 Núm. Recurso: 4072/2017

Resumen: ...relat fàctic de la sentència caldrà destacar que l' article 97.2 de la llei processal laboral imposa que les sentències hagin de contenir en la seva fonamentació jurídica quins han estat els elements que l'han portat a la convicció continguda en el relat fàctic, tant des d'un punt de vista formal com substantiu, en relació amb els principis ja analitzats d'exahustivitat i suficiència de motivació . I... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 5287/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4072/2017 de 15 de Septiembre de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 5287/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4072/2017, 15-09-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 3792/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2261/2017 de 13 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 13/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 3792/2017 Núm. Recurso: 2261/2017

Resumen: ...cert que la diferència retributiva entre BIMATO i CORP no assolia la quantitat que pren com referència la sentència -en aplicar com referència salari brut/net- no ho és menys que la lògica de fons del pronunciament (això és: l'existència d'una retribució molt superior a l'aplicable) no es veu substancialment alterada pel dit canvi, ateses les reflexions que farem posteriorment. I tampoc podem... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 3792/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2261/2017 de 13 de Junio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3792/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2261/2017, 13-06-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 7526/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6093/2017 de 07 de Diciembre de 2017

Orden: Social Fecha: 07/12/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 7526/2017 Núm. Recurso: 6093/2017

Resumen: ...d'automaticitat ha estat clarament fixat per la doctrina cassacional si l'ocupador acredita els requisits legalment observats. S'observa així a la 12.09.2017 -Rec. 666/2017-: 'La concurrencia de la causa -disminución de los ingresos por ventas- no queda enervada por la persistencia de un saldo favorable en cuestión de resultado final, pues, como bien señala la sentencia recurrida, la indicada disminución es... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 7526/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6093/2017 de 07 de Diciembre de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 7526/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6093/2017, 07-12-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 4588/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2916/2017 de 10 de Julio de 2017

Orden: Social Fecha: 10/07/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 4588/2017 Núm. Recurso: 2916/2017

Resumen: ...ÚNIC.-A través d'un sol motiu de suplicació, articulat per la via de la lletra c) de l'article 193 LRJS , denuncia la part actora la infracció d'allò previst als articles 65.10 del Codi Europeu de la Seguretat Social , 65.10 del Conveni 102 OIT, 12.2 i 3 de la Carta Social Europea, així com l'article 4 del protocol addicional de la Carta Social Europea (no subscrit per l'Estat espanyol).La... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 4588/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2916/2017 de 10 de Julio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 4588/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2916/2017, 10-07-2017...

Sentencia SOCIAL Nº 3798/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1839/2017 de 13 de Junio de 2017

Orden: Social Fecha: 13/06/2017 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Falguera Baró, Miquel ángel Núm. Sentencia: 3798/2017 Núm. Recurso: 1839/2017

Resumen: ...6454/1995, de 7 , 20 i 28 de novembre , 1028/1996 , 1325/1996 i 8147/1996, de 19 de febrer , 1 de mar ç i 9 de desembre ; 3397/1997 , 4317/1997 , 4393/1997 i 4828/1997, de 9 de maig , 12 i 14 de juny i 4 de juliol ; i 6002/1998, 14 de setembre i 7068/1998, de 16 d'octubre) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal... ...FALGUERA BARÓ, MIQUEL ÁNGEL Sentencia SOCIAL Nº 3798/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1839/2017 de 13 de Junio de 2017 Sentencia SOCIAL Nº 3798/2017, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1839/2017, 13-06-2017...
96 Resultados