Jurisprudencia por FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL sobre Demanda reconvencional

Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Voces: Demanda reconvencional

Sentencia CIVIL Nº 100/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 58/2018 de 06 de Marzo de 2018

Orden: Civil Fecha: 06/03/2018 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 100/2018 Núm. Recurso: 58/2018

Resumen: ...en comú, mitjançant el pagament del valor de la seva meitat (446.255,94 euros) a la Sra. Emilia per part del Sr. Federico a qui se li adjudica.Finalment, imposa a la primera les costes de la demanda reconvencional que va presentar el Sr. Federico .SEGON.Cap dels dos litigants està d'acord amb algunes d'aquestes mesures.A continuació estudiarem de manera separada els respectius recursos.RECURS DE LA... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL...

Sentencia CIVIL Nº 226/2017, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 321/2017 de 29 de Mayo de 2017

Orden: Civil Fecha: 29/05/2017 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 226/2017 Núm. Recurso: 321/2017

Resumen: ...instància no es pot fer sense ponderar si la demanda reconvencional ha estat estimada o no.És a dir, s'ha de fer un plantejament conjunt de l'èxit de la demanda principal i de la reconvencional a l'hora de determinar si és procedent la condemna en costes de la primera instància.CINQUÈ.El demandant principal no hi està d'acord.En el seu recurs al lega que aquesta decisió infringiria allò que disposen els... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL...

Sentencia CIVIL Nº 243/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 459/2018 de 11 de Junio de 2018

Orden: Civil Fecha: 11/06/2018 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 243/2018 Núm. Recurso: 459/2018

Resumen: ...efectiu una quantitat superior a la que reconeixia la demandant i que la feina executada no havia estat finalitzada i que allò que s'havia fet no era correcte.Com a conseqüència dels perjudicis que aquesta defectuosa execució de l'obra li generava, va presentar al seu torn una demanda reconvencional contra la societat actora en què sol licitava la resolució del contracte i la indemnització dels... FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL

Sentencia CIVIL Nº 431/2018, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 703/2018 de 15 de Noviembre de 2018

Orden: Civil Fecha: 15/11/2018 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 431/2018 Núm. Recurso: 703/2018

Resumen: ...i feta la primera reclamació extra judicial el 7 d'octubre de 2.015, l'acció hauria prescrit igualment.SISÈ.La prescripció de l'acció resolutòria ha de ser desestimada.La contestació a la demanda reconvencional, malgrat al legar de manera genèrica l'aplicació del termini decennal de prescripció, no diu per enlloc quin seria el seu dia inicial o 'a quo', el que fa que aquest tribunal no pugui... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL...

Sentencia Civil Nº 65/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 73/2015 de 25 de Marzo de 2015

Orden: Civil Fecha: 25/03/2015 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 65/2015 Núm. Recurso: 73/2015

Resumen: ...de mesures respecte de l' Emilio , com la desestimació de la demanda reconvencional que va presentar. A continuació estudiarem de manera separada els diferents motius del recurs. Guarda sobre l' Emilio . SISÈ.L'apel lant considera que el Sr. Magistrat de primera instància ha valorat incorrectament la prova practicada. Al lega que per modificar el sistema de guarda sobre aquest fill només ha... FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL

Sentencia Civil Nº 48/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 502/2013 de 12 de Febrero de 2014

Orden: Civil Fecha: 12/02/2014 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 48/2014 Núm. Recurso: 502/2013

Resumen: ...semblants a les que abans rebia. Ella ni treballava ni treballa, i els fills anaven a l'escola pública i ara també hi van. Per altra banda, diu que la demanda reconvencional fonamentava la disminució dels aliments en què la quantitat pactada era tan elevada perquè el pare pensava que els fills estudiarien en escoles privades molt més cares. Aquesta al legació seria completament incerta si es té en compte... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL...

Sentencia Civil Nº 339/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 438/2013 de 18 de Diciembre de 2013

Orden: Civil Fecha: 18/12/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 339/2013 Núm. Recurso: 438/2013

Resumen: ...quantitats que paga per retornar els préstecs rebuts. La corresponent a la hipoteca de la casa esmentada puja a 314,84 euros i la del préstec per l'adquisició d'un vehicle a 152,60. Pel que fa a les despeses generades pels conceptes indicats en les seves propietats immobiliàries, el recurs també apuja les quantitats que especificava la contestació a la demanda reconvencional. Sobre la base dels documents... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL...

Sentencia Civil Nº 323/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 484/2013 de 02 de Diciembre de 2013

Orden: Civil Fecha: 02/12/2013 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 323/2013 Núm. Recurso: 484/2013

Resumen: ...per la seva germana, es va considerar pagat dels seus drets legitimaris tant de l'herència de la seva mare com de la del seu pare. Respecte de la demanda reconvencional, la desestimació es fonamenta en què Doña. Begoña va fer pagament dels llegats ordenats per la seva mare sense practicar cap reducció, el que faria que ara no la pogués demanar. Cap dels litigants està d'acord amb aquestes... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL...

Sentencia Civil Nº 228/2011, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 174/2011 de 23 de Mayo de 2011

Orden: Civil Fecha: 23/05/2011 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 228/2011 Núm. Recurso: 174/2011

Resumen: ...vengués a tercers. A la contestació a la demanda també quedava igualment clar que el Sr. Francisco sí que volia quedar-se la part de la finca propietat de la Sra. María Esther . No veiem cap necessitat que aquesta manifestació de voluntat es fes mitjançant una demanda reconvencional, per dues raons: Primera, perquè aquesta declaració era suficient d'acord amb l'article citat per tenir... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL...

Sentencia Civil Nº 290/2010, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 358/2010 de 15 de Septiembre de 2010

Orden: Civil Fecha: 15/09/2010 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 290/2010 Núm. Recurso: 358/2010

Resumen: .... CINQUÈ. La conseqüència jurídica de tot el que hem argumentat en els fonaments segon i tercer és que de la quantitat reclamada a la demanda principal hem de rebaixar-la de 996,33 euros (727.66 més 268,67). Això implica una estimació parcial d'aquesta demanda. SISÈ. Pel que fa a la demanda reconvencional, la conseqüència del que hem dit en el fonament quart és que la demandada principal haurà de ser... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL...
68 Resultados