Jurisprudencia del año 2010 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Año: 2010 Ponente: Sole Puig, Ascension Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 2942/2010

Sentencia Social Nº 2942/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 475/2009 de 23 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 23/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 2942/2010 Núm. Recurso: 475/2009

Resumen: ...Primer. L'empresa demandada planteja recurs de suplicació contra la Sentència que estima la reclamació de quantitat del treballador i condemna l'empresa a pagar l'import del complement d'Incapacitat temporal.L'objecte del recurs és la revisió dels fets provats de la Sentència i l'examen de les normes substantives o de la jurisprudència, en empara en l'article 191 b) i c) de la Llei de Procediment... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 2942/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 475/2009 de 23 de Abril de 2010 Sentencia Social Nº 2942/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 475/2009, 23-04-2010...
1 Resultados