Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 233 de 11 de Febrero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 11 de Febrero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Recurso: 233
Resumen:

Abonda unha lectura dos fundamentos da resolución a clarexarmos para decatármonos de que o texto da parte dispositiva é froito dun lamentábel erro de transcrición de minuta non advertido no intre da sinatura: o que a resolución argumenta é a decisión de estimación do recurso movido por don Daniel, acollendo a súa pretensión de absolución, xunto co rexeitamento, ben transcrito na resolución a clarexarmos, do recurso movido pola outra parte.Que é mester eu clarexar, e dese xeito o fago, a sentencia pronunciada no presente rolo no senso seguinte: a) excluí-la referencia ao recurso de don Daniel entre os rexeitados, e b) engadi-la seguinte decisión: que é mester eu estimar, e de feito estímoo, o recurso movido por don Daniel  fronte á sentencia pronunciada polo xulgado da causa de que vén este rolo, absolvendo o apelante da falta pola que viña condenado.

 


Minuta
Omisión

Ver el documento " Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 233 de 11 de Febrero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...