Sentencia Penal Nº 1003, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 64 de 21 de Junio de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 21 de Junio de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 1003
  • Núm. Recurso: 64
Resumen:

 No presente recurso de apelación interposto fronte á sentencia deitada nas precedentes dilixencias previas do procedemento abreviado que á cima se amenta, contra do acusado, MANUEL P , son partes: dunha beira, como apelante, MANUEL P , e da outra, como apelado, o Ministerio Fiscal.Acéptase a declaración de feitos probados agás na identificación do acusado como a persoa que facía as chamadas alí expostas.Téndoselles notificada a devandita sentencia ás partes, MANUEL P interpuxo recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos dous efectos.Que as chamadas facíanse cando vivía na localidade de O Barco, onde eran veciños do acusado, e en Pontevedra.Que as chamadas cesaron cando o acusado foi citado a declarar na instrucción da presente causa.Que, de tódalas veces que a víctima estivo a recibir chamadas, só nunha pode dicirse que a chamada viñese dun teléfono con vencello co acusado. Que nin este vencello vai alén de se-lo teléfono orixe da chamada titularidade da esposa do acusado, sen coñecer cales relacións ten o acusado coa esposa.En definitiva, a posibilidade derivada dos indicios atendidos pola sentencia non se compadece coa falta de identificación da voz do acusado pola víctima nin é meirande que a de que outras persoas, próximas ou non ao acusado, fosen os autores da chamada sen intervención do acusado.

 

 


Antecedentes penales
Delito de coacciones
Responsabilidad
Carga de la prueba

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 1003, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 64 de 21 de Junio de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...