Sentencia Penal Nº 1016, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 65 de 21 de Junio de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 21 de Junio de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 1016
  • Núm. Recurso: 65
Resumen:

 

Téndoselles notificada a devandita sentencia ás partes, ESTEBAN N interpuxo recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos dous efectos. Mesmo admitindo a declaración de feitos probados da apelada, non pode ser compartida a conclusión da parte dispositiva. Naqueles feitos, a sentencia omite proclamar que a arma ocupada tivese condicións que a fixesen apta para disparar.A sentencia, prólixa nos argumentos xuridicos que non tiñan sido discutidos, cardo afronta a cuestión esencial do funcionamento da arma, chega á afirmar que aquel é correcto, partindo dunha construcción indiciaria da argumentación: se o acusado tiña alimentada a arma con cartuchos e manifesta que la cazar un coello, a conclusión Tóxica é que a arma funciona.Para enriquece-la cita da sentencia apelada canto á xurisprudencia, pode lembrarse agora a do TS 2ª, s. 18-02-1999, núm. 273/1999, rc. Pero o convecemento do acusado pode: ser froito de erro. Daquela que o recurso deba ser estimado, pois na falta da proba dese elemento esencial do delicto non pode este terse por cometido.

 

 


Delito de tenencia de armas
Antecedentes penales
Responsabilidad
Presunción de inocencia

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 1016, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 65 de 21 de Junio de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...