Sentencia Penal Nº 1023, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 68 de 23 de Junio de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 23 de Junio de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 1023
  • Núm. Recurso: 68
Resumen:

No presente recurso de apelación interposto fronte á sentencia deitada nas precedentes dilixencias previas do procedemento abreviado que á cima se amenta, contra do acusado, NÉSTOR T , son partes: dunha beira, como apelante, NÉSTOR T , e da outra, como apelado, o Ministerio Fiscal.Téndoselles notificada a devandita sentencia ás partes, NÉSTOR T interpuxo recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos dous efectos.Pola contra, aínda sendo isto innecesario, o cerco é que as taxas rexistradas eran indicadoras de moi abondante inxesta, que o propio acusado recoñece inxesta de viño e "cuba-libres". Canto á falta de desobediencia alega, contra do dito polos axentes, que non foi feito un requirimento formal de non conducción ata comprobación da taxa de concentración alcólica. E a benignidade da cualificación do comportamento do acusado é altamente sospeitoso de ser ubicábel como reiteración do mesmo delicto de conducción contra da seguridade da que quizais xenerosamente non foi acusado. Que é mester nós rexeitarmos, e de feito rexeitámolo, o recurso de apelación movido por don Néstor T fronte á sentencia pronunciada polo Xulgado do Penal-1 de Pontevedra, no procedemento abreviado, confirmando a devandita sentencia.

 

 


Bebida alcohólica
Antecedentes penales
Responsabilidad
Delito contra la Seguridad Vial
Agente de la autoridad
Privación del derecho a conducir vehículos
Cuota impagada

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 1023, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 68 de 23 de Junio de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...