Sentencia Penal Nº 1036, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 47 de 16 de Junio de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 16 de Junio de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 1036
  • Núm. Recurso: 47
Resumen:

Notificada a devandita sentencia ás partes polo acusdo interpúxose recurso de apelación, e emprazadas as partes deuse cumprimento ó establecido no artigo 775.5ª da L.A. Cr solicitando no seu escrito o recorrente   a revogación, e polo Ministerio  Fiscal solicitouse a confirmación da sentencia recorrida.En dous motivos se basea o recurso de apelación formulado polo na instancia condenado José Manuel F , como autor dun delicto contra a seguridde do tráfico do artigo 379 do Código Penal: erro na apreciación da proba, e inaplicación do principio "in dubio pro reo". Impóñense as custas da presente instancia á parte apelante por mor do reixeitamento do recurso formulado perante esta alzada.Se desestima o recurso de apelación interposto por JOSE MANUEL F debemos de confirmar e confirmamos a sentencia de data 6.04.2000, procedente do XULGADO DO PENAL NUMERO 1 DE PONTEVEDRA, en Autos de Procedemento Abreviado, impoñéndolle ó apelante as custas procesuais desta alzada. Deste xeito, por esta sentencia nona, a fin xulgando, pronunciámolo, mandámolo e asinámolo.

 


Bebida alcohólica
Delito contra la Seguridad Vial
In dubio pro reo
Responsabilidad
Arresto
Privación del derecho a conducir vehículos

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 1036, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 47 de 16 de Junio de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...