Sentencia Penal Nº 1066, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 64 de 30 de Junio de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 30 de Junio de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 1066
  • Núm. Recurso: 64
Resumen:

Do que consideraba responsable en concepto de autor ó acusado, art. 28 do CP., na quinta: dezaoito meses de prisión, elevandoas no demais a definitivas.E segundo a taxación, os beneficios que se poderían obter serían, na súa venda ó por menor, dunhas 698'50 pts e, na súa venda por doses, dunhas 4.650 pts.O acusado, dende fai us nove años, posúe unha grave adicción ós opiáceos e á cocaína.Os feitos declarados probados legalmente son constitutivos dun delicto contra a saúde pública, na súa modalidade de tráfico de drogas, previsto e penado no artigo 368 do vixente Código Penal. Estamos en presencia dunha transacción en virtude da cal un suxeito (o acusado José Carlos de O ) lle entrega a outro (a testemuña Víctor R ) unha papela de droga a cambio da suma de mil pesetas. As dúbidas que ó respecto pretendeu sementar a defensa do acusado verbo do real contido de tal papela pola non ratificación no acto da vista oral do informe pericial realizado pola xefa da sección da unidade administrativa do Ministerio de Sanidade e Consumo, sita en Vigo, non se estiman suficientes para enervar a conclusión á que se ten chegado.   Agora ben no presente caso, e á marxe da non necesaria argumentación ou fundamentación ó respecto, non se alegou en que ou para que estimaba necesaria a defensa a concorrencia da autora do informe pericial no acto da vista oral alén dunha ratificación do mesmo totalmente innecesaria. A teor dos artigos 27 e 28 do Código Penal, responsable, en concepto de autor da amentada infracción delictiva, resultou ser o acusado JOSÉ CARLOS de O . Reclámese do Instructor a urxente remisión, debidamente tramitada e rematada, da peza responsabilidade civil correspondente ó acusado.

 


Drogas
Tráfico de drogas
Responsabilidad
Heroína
Atenuante
Informes periciales
Buena fe procesal
Fuerza probatoria
Principio de contradicción
Prueba pericial
Peritaje
Agravante
Autor responsable

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 1066, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 64 de 30 de Junio de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...