Sentencia Penal Nº 109, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 99 de 31 de Octubre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 31 de Octubre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 109
  • Núm. Recurso: 99
Resumen:

A condena do recorrente como autor responsable dunha falta de lesións, prevista e penada no artigo 617.1 do Código Penal, solidamente aparece fundada non só nas declaracións da propia víctima daquelas (Miguel Ángel) senón tamén, e sobre todo, nas manifestacións da testemuña Pablo. E aínda cando deste se puidese dubidar polo seu carácter de empregado do anterior, o que se que xa non admite dúbida algunha é a conclusión que de xeito ben doado se tira do parte médico das presentes actuacións, e do informe de sanidade do médico forense, segundo os cales, o agora apelado sufriu unha ferida inciso contusa na mucosa bucal do lado dereito da que por primeira vez foi atendido no mesmo día e a escasos intres da disputa.

Os motivos alegados verbo das diferencias antre apelante  e apelado no atínxente ó estado no que debe permanecer a porta de entrada, abofé que deben ser solucionadas por outros mecanismos ben afastados da probada agresión física e da indemostrada agresión verbal.

Se desestima el recurso.

 

 

 


Responsabilidad
Falta de lesiones
Ejecución de sentencia
Autor responsable

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 109, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 99 de 31 de Octubre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...