Sentencia Penal Nº 111, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 76 de 06 de Septiembre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 06 de Septiembre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 111
  • Núm. Recurso: 76
Resumen:

O que se esta a debater e cal e a data a considerar para selecciona-la contía da cota considerada no baremo legal.

Non só por certo entre dúas posibilidades: a data do accidente e a data da determinación xudicial na sentencia. Non falta quen reclama que a data a considerar sexa a do intre mesmo do efectivo pagamento.

A única norma aplicabel é a Lei 30/1995. A referencia desta á data actualizada anualmente non implica unha nova norma. A resolución administrativa a que fai referencia o anexo na alínea primeira punto 10 ten alcance só informativo.

Porque a mora fai xurdir un dereito a prol do acredor, con independencia da perda do valor nominal da moeda, que ten por xustificación a parda da dispoñibilidade do importe polo prexudicado, polo que cómpre considerar que a dispor do artigo 20 da Lei do seguro, como especifica fronte á xeral do artigo 1108 do Código civil, ten esa finalidade teña variado ou non teña variado o valor do prexuízo.

Porque cando describe os factores a considerar para fixa-la indemnización refirese á data do accidente: así a idade da víctima.

Se estima el recurso.

 


Falta de lesiones por imprudencia leve
Responsabilidad penal
Responsabilidad
Interés legal del dinero
Valor nominal
Factor de corrección

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 111, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 76 de 06 de Septiembre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...