Sentencia Penal Nº 1112, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 62 de 15 de Junio de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 15 de Junio de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 1112
  • Núm. Recurso: 62
Resumen:

 

Aparte recorrente, JOSÉ VICENTE F , combate a sentencia recorrida na súa decisión penal exclusivamente, por el entender, no primeiro termo, que non está acreditada a realidade das lesións de Eloy Trigo, nin que el fose causente destas, e no segundo lugar, que se lle tería que aplica-la eximente de lexítima defensa.Para isto tense en conta, non só as manifestacións realizadas no acto do xuízo oral por parte deste último, senón tamén o recoñecemento do apelante, nese acto solemne, de que a discusión e pelexa entre eles foi fóra do bar, aínda que sosteña que actuou sempre defensivamente, ao que se lle debe engadir, á fin, a propia realidade das lesións, corroboradas pericialmente polo médico forense, quen dictaminou que a rotura do xeonllo tivo que ter lugar cun instrumento contundente, o que leva á razoábel conclusión de que o apelente tivo que se-lo causante das lesións por medio dunha patada. As razóns expostas no atinxente ao anterior apelante sonlle de aplicación ao segundo deles, Eloy Trigo.A existencia da devandita secuela é evidente. Decláranse de oficio as custas procesuais desta alzada.Se  confirma esencialmente a sentencia recorrida, é mester nós revogármola só no aspecto de condenármo-lo acusado, José Vicente F , a satisfacerlle ao tamén acusado, Eloy Trigo S , a suma de 295 520 pta, confirmándose os demais aspectos daquela sentencia.

 


Arresto
Eximentes completas
Atenuante
Factor de corrección

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 1112, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 62 de 15 de Junio de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...