Sentencia Penal Nº 117, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 103 de 25 de Septiembre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 25 de Septiembre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 117
  • Núm. Recurso: 103
Resumen:

A parte apelante vén discrepar da sentencia fundándose nunha afirmación fáctica: a denunciada pilotaba a velocidade moi superior á permitida, polo que estaría xustificada unha avaliación da súa conducta como constitutiva da infracción criminal que imputa.

Pero ámbalas dúas consideracións son rexeitábeis.

A primeira porque tal dato da velocidade non pode ser tirado do dito no xuízo oral. Daquela que a parte apelante remita constantemente ao dito no atestado.

As alusións a validez para enervala por presunción de inocencia dese atestado canto aos datos obxectivos, amais de pouco conciliábel con tal aserto xurisprudencial, esquece que a conclusión da entidade de velocidade non figura como dato obxectivo percibido senón como conclusión avaliadora, o que esixe aquel debate en xuízo.

Temos dito noutras nosas sentencias que non pode descoñecerse que a liña que separa o comportamento tipificado como imprudencia leve penal e imprudencia non penal pero determinante de culpa extracontractual con obriga de resarcimento, non é resultado da ubicabilidade formal do comportamento examinado na descrición típica, como do xuízo de valor referido ao autor.

E tal xuízo de valor só pode ser feito, cando de diferenciar culpa penal e culpa civil se trata, no caso concreto no intre da aplicación da norma. Do que se trata é da avaliación da existencia mesma desa culpabilidade.

Se desestima el recurso.

 

 


Atestado
Culpa
Práctica de la prueba
Imprudencia leve
Presunción de inocencia
Indefensión
Imprudencia temeraria
Imprudencia grave
Imprudencia simple
Intervención mínima

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 117, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 103 de 25 de Septiembre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...