Sentencia Penal Nº 118, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 104 de 25 de Septiembre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 25 de Septiembre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 118
  • Núm. Recurso: 104
Resumen:

A parte alega que a testemuña por el proposta non foi citada e, xa que logo, negouselle o dereito á proba, que implica lesión do dereito á tutela xudicial efectiva por indefensión que acarrea a nulidade do xuízo.

Certamente ese defecto podería dar lugar ao pedimento de que nesta instancia fose practicada esa proba. Pero, deixando de lado a falta de formal protesta no xuízo, o certo é que tal práctica na segunda instancia é unha posibilidade aberta á parte pero non unha carga xa que, de derivar da non práctica da proba a consecuencia da indefensión, a parte pode denuncia-la nulidade con abeiramento no artigo 238 da Lei orgánica.

Para este respecto cobra importancia que a denegación da proba nin se adopta por resolución motivada nin foi notificada ao intreresado que de ter novas desa resolución, amais de poder tenta-lo recurso de reforma, podería tomar medidas para dispor, mesmo sen a intervención xudicial do medio probatorio no acto do xuízo.

Pero esencialmente non pode senón terse por arbitraria a razón da denegación. Do mesmo xeito que poideron comunicar co xulgado a exhortar por vía telefónica para coñecer que non dispoñía de "fax" podía usar aquel medio de comunicación (teléfono) para insta-lo auxilio xudicial, e mesmo podía ter tentado face-la citación da testemuña polo teléfono facilitado polo agoar apelante.

Se estima el recurso.


Indefensión
Ejecución de sentencia
Medios de prueba
Auxilio
Recurso de súplica

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 118, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 104 de 25 de Septiembre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...