Sentencia Penal Nº 12, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1087 de 12 de Febrero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 12 de Febrero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Garcia De Andoin Jorquera, Begoña
  • Núm. Sentencia: 12
  • Núm. Recurso: 1087
Resumen:

Concorre a circunstancia do artº 21 circunstancia 2ª en relación co artº 20.2 como moi cualificada. Artº 66 regla 4ª do CP. Solicita a pena de 3 años de prisón concurrendo cunha medida de seguridade consistente no internamento nun centro de rehabilitación o deshabituación de toxicómanos a tenor do disposto no artº 95 circunstancia la, artº 96 nº 1 e 2 medida 2º do C.P. a tenor do disposto no artº 99 do mesmo texto legal. 2ª A Teresa María no mesmo concepto. 3ª A Enrique no mesmo concepto e ademais nas 58.000 pts sustraídas e non recuperadas. Modificounas no acto do Xuízo Oral a efectos de conformidade no sentido seguinte na 4ª: afirmase que concorre a circunstancia 2ª do artº 21 en relaciónco artº 66 regla 4ª a efectos de considerar tal circunstancia como muy cualificada, na 5ª: pena de dous años e medio de prisión concurrendo coa medida de seguridade interesada no escrito de conclusións provisionais, elevandoas no demais a definitivas.Formulando o Sr. Presidente ó acusado JOSÉ ANGEL a pregunta o que atinxe o artigo 688 da Lei de Axuizamento Criminal, contestandoa afirmativamente polo mesmo manifestando o seu letrado defensor innecesaria a continuación do xuízo.

 

 


Casa habitada
Delito de robo
Arresto
Ánimo de lucro
Autor material
Agravante
Reincidencia
Autor responsable

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 12, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1087 de 12 de Febrero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...