Sentencia Penal Nº 131, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 117 de 16 de Octubre de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 16 de Octubre de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 131
  • Núm. Recurso: 117
Resumen:

Non procede conceder indemnización por secuelas, pois tanto no parte de sanidade do centro médico, como no informe do médico forense, fálase simplemente de que o lesionado "refiere" cefaleas e dorsalxia, ou o que é o mesmo, que esas secuelas non son obxectivábeis ou contrastábeis científicamente.

Doutra beira, e de acordo coa Resolución da Dirección Xeral de Seguros, de 22 de febreiro de 1999, aplicábel ao tempo de os feitos ocorreren, a cantidade a satisfacer por cada día de incapacidade é a de 6 500 pesetas, sendo entón correcta a suma dada por ese concepto, de 676 000 pesetas, pola sentencia recorrida, suma que se deberá incrementar co factor corrector mínimo do 10 por cento, o que fai como cifra final resultante a de 743 600 pesetas.

En último termo, é axustada a Dereito a decisión contida na sentencia, de deferir para a fase de execución desta a fixación das cantidades polos conceptos de danos no ciclomotor, e despesas por desprazamento en taxi, ante a falta da necesaria ratificación das respectivas facturas polos outorgantes destes.

Se estima el recurso.

 

 


Falta de lesiones
Factor de corrección
Daños materiales
Ejecución de sentencia
Interés legal del dinero

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 131, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 117 de 16 de Octubre de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...