Sentencia Penal Nº 14, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1032 de 23 de Febrero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 23 de Febrero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 14
  • Núm. Recurso: 1032
Resumen:

 

 O autor requiriu os servicios dun taxi, facendo acto de presencia o taxista, José Antonio, quen, por indicación do primeiro, transladouse ata a rúa ,onde vivía o acusado, quen, acto seguido, indicoulle ao taxista que continuase pola rúa ...facendo o taxista ese percorrido ata chegar á Praza , gardando entón a pistola, e ao chegar a esta praza o acusado ordénalle de novo ao taxista que se dirixa cara á Avenida,e, xa nesta última rúa, o taxista invita o acusado a tomar unha consumición na cafetería,O Ministerio Fiscal, nas súas conclusións definitivas, cualificou a súa versión dos feitos como constitutivos de un delicto de DETENCION ILEGAL do art. 163.2 do Código penal.

Os feitos que se declaran probados son constitutivos dun delicto de detención ilegal do art. 163, alíneas primeira e segunda, do Código penal, xa que o acusado, nun momento do percorrido, ameazou o taxista cunha pistola, ainda que simulada, obrigándoo por este medio coactivo, que produciu o natural temor neste último, a facer un indesexado percorrido pola cidade, atentando deste xeito contra da liberdade deambulatoria da víctima, dándose deste xeito os tres elementos, obxectivo, subxectívo e cronolóxíco, que integran este delicto.

Do devandito delicto é responsábel o acusado, pola súa participación directa, material e voluntaria nos actos que o constitúen.

Consonte co avindo no art. 116 do Código penal, toda persoa responsábel criminalmente dun delicto ou falta éo tamén civilmente.

Por mandado do art. 123 do Código penal, as custas procesuais enténdense impostas pola lei aos criminalmente responsábeis de todo delicto ou falta.

 

 

 


Dolo
Detenciones ilegales
Libertad ambulatoria
Eximentes completas
Embriaguez
Decomiso
Antijuridicidad
Voluntad
Eximentes incompletas
Tipo penal
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Informes periciales

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 14, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1032 de 23 de Febrero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...