Sentencia Penal Nº 168, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 172 de 06 de Julio de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 06 de Julio de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 168
  • Núm. Recurso: 172
Resumen:

Tras a devandita sentencia lles ter sido notificada ás partes, RICARDO  interpuxo recurso de apelación que foi admitido e tramitado consonte co avindo no artigo 795.4 da Lei de axuizamento criminal e, téndoselle elevadas as actuacións a esta Audiencia, pasóuselle ao maxistrado relator para el resolver. Debullando os distintos motivos do recurso, acae sinalarmos: Que a xulgadora a quo non infrinxiu o principio acusatorio pois, dunha beira, tanto na denuncia inicial, como ao longo do xuízo de faltas, estívose facendo alusión aos dous feitos, as lesións e os insultos; e doutra, a acusación particular impútalle nas súas conclusións definitivas ao hoxe recorrente, as dúas faltas, polo que a condena polas faltas de lesións e insultos non vulnera obviamente aquel postulado. A cantidade fixada en concepto de indemnización polas lesións, de tres mil pesetas/día, é axustada a Dereito e ponderada. Tamén este motivo debe fracasar. Acóllese únicamente o recurso canto á cota diaria de multa; pois que o baldeiro probatorio sobre o patrimonio, ingresos, obrigacións e cargas familiares do acusado, leva a fixarmos esa cota en mil pesetas/día.

 


Falta de lesiones
Arresto de fin de semana

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 168, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 172 de 06 de Julio de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...