Sentencia Penal Nº 17, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1005 de 11 de Febrero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 11 de Febrero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Carballo Piñeiro, Laura
  • Núm. Sentencia: 17
  • Núm. Recurso: 1005
Resumen:

Notificada a devandita sentencia ás partes polo acusado interpúxose recurso de apelación, e emprazadas as partes deuse cumplimento ó establecido no artigo 795.5ª da L.A Cr solicitndo no seu escrito o recorrente a revogación, e polo Ministerio Fiscal solicitouse a ocnfirmación da sentencia recorrida. Así presentaba síntomas claros de ebriedade, como son o movemento oscilante da verticalidade do corpo, halitose alcohólica, ollos brillantes lixeiramente bermella a cara, comportamento nada colaborador cos axentes de repetición de frases e ideas.Sendo o delicto contra a seguridade do tráfico tipificado no art. 379 do Código Penal un delicto de risco abstracto, compre esixir que se creara unha situación de risco para os demais usuarios da vía pública, pero non que tal risco se materializara como pode ser pola comisión dunha infracción do Código de Circulación. Nete sentido, e dadas as probas practicadas en xuizo, hai que concluir que D. J puxo en perigo coa súa temeridade a seguridade do tráfico, ó conducir coas súas facultdes psici-físicas disminuidas. Confirmando en tódolos seus pronuncimentos a sentenca de instancia e condenandoo ó pago das custas causadas neta instancia.

 


Bebida alcohólica
Delito contra la Seguridad Vial
Responsabilidad
Arresto
Privación del derecho a conducir vehículos
Consumo de bebidas alcohólicas

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 17, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1005 de 11 de Febrero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...