Sentencia Penal Nº 19, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1019 de 03 de Mayo de 2001

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 03 de Mayo de 2001
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 19
  • Núm. Recurso: 1019
Resumen:

O feito de que o acusado pagase algúns alimentos mercados para a súa antiga familia nunha tenda de Poio en nada empece á tipificación delictuosa dos feitós axuizados (artigo 227.1 do Código Penal), pois, a súa obriga legal non consistía nunha graciosa actitude pola súa parte, senón en mensualmente satisfacer a pensión alimenticia a prol do seu fillo nunha contía determinada (35 por cento dos seus ingresos netos mensuais) e na suma de 12.000 pesetas en concepto de pensión compensatoria para a súa ex muller no caso de que o acusado lograse acceder o mercado laboral como así foi segundo os informes anteriormente aludidos da TXSS e do INEM.

Noutra orde de cousas, e dada a indeterminación das cantidades adebedadas polo acusado, correcta se amosa a resolución xudicial da instancia deferindo a súa concreta fixación para o trámite de execución de sentencia tal cal así se razoa no fundamento de dereito cuarto da apelada sentencia.


Antecedentes penales computables
Responsabilidad
Delito de abandono de familia
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Arresto
Ejecución de sentencia

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 19, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1019 de 03 de Mayo de 2001 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...