Sentencia Penal Nº 21, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 3 de 18 de Enero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 18 de Enero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 21
  • Núm. Recurso: 3
Resumen:

 

A manifestación agora efectuada polo recorrente de que tan só se trata dun obreiro e que só gaña unhas oitenta mil pesetas brutas ó mes, en contraste se amosa coa súa declaración prestada no acto da vista oral no sentido de que era "autónomo", que a súa empresa se chamaba "M S.L." e que "traballaba" con Caixa Pontevedra, de onde que non se enxergue violación algunha, por parte da resolución recorrida, do ó respecto sinalado polo artigo 50.5 do vixente Código Penal.   E a mesma concordancia coa sentencia apelada se debe exteriorizar co apartado relativo á responsabilidade civil, pois, se ben efectivamente os sete días de baixa non precisaron atención hospitalaria, a súa retribución en base a dez mil pesetas diarias abofé que debe entenderse que tamén abraguen o inevitable dano moral sufrido pola víctima ante o comportamento auténticamente deleznable amosado polo apelante que nin respetou intimidades nin domicilios alleos para perpetrar a agresión na persoa da súa antigua parella sentimental.

Impóñense as custas da presente alzada á parte apelante por mor do rexeitamento do seu recurso.

 

 

 


Violencia
Falta de lesiones
Días-multa
Violación

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 21, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 3 de 18 de Enero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...