Sentencia Penal Nº 221, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 190 de 17 de Diciembre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 17 de Diciembre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 221
  • Núm. Recurso: 190
Resumen:

 

A xulgadora a quo, coa súa insubstituíble inmediación, procedeu a dictar sentencia apreciando, segundo a súa conciencia, as probas practicadas, as razóns expostas polo fiscal e polas demais partes ou os seus defensores, así como o  manifestado polos acusados (artigos nº 973 e 741 da lei de Axuizamento Criminal), chegando á conclusión de que, en realidde, dadas as contradictorias manifestacións de tódolos participantes na contenda, non se podia decantar a prol dunha ou outra parte e en contra da outra a responsbilidade verbo do sucedido.

 

 

 


Responsabilidad penal

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 221, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 190 de 17 de Diciembre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...