Sentencia Penal Nº 238, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 229 de 09 de Noviembre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 09 de Noviembre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 238
  • Núm. Recurso: 229
Resumen:

 

 

 

 

Tras a devandita sentencia terlles sido notificada ás partes, MANUEL CALDAS REY, ANA e JOSE M.  interpuxo recurso de apelación que foi admitido e tramitado consonte co avindo no artigo 795.4 da Lel de axuizamento criminal e, téndoselle elevadas as actuacións a esta Audiencia, pasóuselle ao Maxistrado Relator para el resolver. Rexéitase tamén o recurso da lesionada, Ana. Abonda para isto con sinalar que realiza un reproche á sentencia de xeito tan xenérico e sen concretar no que erra esa resolución, que lle impide ao tribunal examinar cales son realmente as súas diverxencias. Só se acolle, en parte, o recurso do segundo lesionado, Manuel, reclamando despesas de desprazamento en taxi. A temeridade na formulación do recurso por parte do acusado conduce a impórmoslle as custas procesuais desta alzada.Todo isto con expresa imposición das custas procesuais desta alzada ao acusado recorrente.

 

 

 


Autor responsable
Falta de lesiones por imprudencia leve
Días-multa

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 238, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 229 de 09 de Noviembre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...