Sentencia Penal Nº 245, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 230 de 15 de Noviembre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 15 de Noviembre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 245
  • Núm. Recurso: 230
Resumen:

 

 

 

O xulgado instructor pronunciou resolución de 18 de xaneiro de 1999 na que decidiu o sobresemento verbo deste feito segundo, pero declarando que o mesmo pode ser constitutivo de falta. E tal resolución non lle foi notificada á denunciante, como cumpría por aplicación da doutrina da STC 186/1990. Nembargantes, non pode dicirse que a denunciante non tivese o coñecemento de abondo desta. Foi citada como parte no xuízo de faltas. Irregularidade procesual verbo do feito constituínte da agresión sexual. Daquela que cómpre agora mandar deduci-lo testemuño de particulares verbo do outro feito non axuizado: a, agresión sexual. O recurso do condenado.A suposta atenuante non pode impedir, tratándose de faltas, que a xulgadora impoña a sentencia na medida en que estime prudente. Luisa e don Manuel A.  contra da sentencia pronunciada polo Xulgado de instrucción de Vigo-4, confirmando a devandita sentencia; e, alén diso, engadindo:Tal como se advirte nesta resolución, polo xulgado de procedencia expedirase testemuño de abondo de particulares e formarase procedemento no que se seguirán as actuacións verbo do suposto delicto de agresion sexual e no que se deberá decidir verbo da firmeza da resolución de sobresemento.

 

       

 


Agresión sexual
Embriaguez
Atenuante
Malos tratos
Arresto de fin de semana
Indefensión

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 245, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 230 de 15 de Noviembre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...