Sentencia Penal Nº 25, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1113 de 17 de Abril de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 17 de Abril de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 25
  • Núm. Recurso: 1113
Resumen:

 

 

O acusado tiña no seu poder outras dúas papelas que adicaba á súa venda. A total droga que foi ocupada pesaba 0.117 g. O acusado no tempo dos feitos era consumidor de drogas de substancias estupefacientes, motivo polo que cometeu os feitos".Comiso da substancia e diñeiro aprehendidos. Canto á responsabilidade civil, establécese que non procede. A defensa do devandito procesado, nas Búas conclusións tamén definitivas, amosa a súa disconformidade co presunto delicto en grao de autoría co Ministerio Fiscal.Mesmo resulta pacífica a presencia dunha terceira persoa, parente do acusado. O discutido é só o feito da entrega de diñeiro polo comprador (o acusado manifesta telo recibido do parente) e a entrega por el de droga.Do devandito delicto é criminalmente responsábel en concepto de autor, con abeiramento no artigo 28 o acusado José Antonio, pola súa directa e material participación no feito do tráfego.E con abeiramento no artigo 123, o acusado deberá aboa-las custas.Acae atérmonos a canto levamos dito e, desenvolvendo a potestade xurisdiccional que a Constitución española nos outorga. Que é mester nós condenármo-lo Sr. José Antonio, e de feito condenámolo, como autor do delicto contra da saúde pública, xa definido, coa atenuante de adicción ao seu consumo, á pena de tres años de prisión e multa de 7 000 pesetas con comiso da droga ocupada e dos cartos ocupados ao acusado, quen deberá aboa-las custas.

 

 


Drogas
Estupefacientes
Decomiso
Atenuante
Heroína
Reincidencia
Drogas tóxicas
Consumo de drogas

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 25, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1113 de 17 de Abril de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...