Sentencia Penal Nº 25, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 276 de 29 de Febrero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 29 de Febrero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 25
  • Núm. Recurso: 276
Resumen:

 

 Xuízo de faltas 

Tras a devandita sentencia lles ter sido notificada ás partes, RAMÓN e CIA. Nulidade da sentencia.

O apelante impugna a decisión da primeira instancia non só canto á decisión penal, senón verbo da decisión atinxente á obriga reparadora de danos e prexuízos, desintindo da conclusión que determina a entidade destes prexuízos.

Certamente a sentencia apelada non semella especialmente coidadosa, na medida en que despreza a ineludibel obriga de todo xulgador de argumenta-la cualificación xurídica dos feitos que declara probados.

Pero o que non pode xa aceptarse é que a sentencia apelada sente unhas decisións verbo do importe da reparación civil que queda orfa de toda argumentación: porque, malia os diveros informes pericias atendíbeis non se informa polo xulgador cal acolle e por cales razóns e porque a cuantificación da entidade dese prexuízo tampouco non merece atención ningunha na motivación.

El derecho al proceso con todas las garantías va de la mano con el derecho a la tutela judicial efectiva, ambos en proyección hacia la prohibición de indefensión.

Deste xeito, por esta a miña sentencia, cabeiramente, pronúncioo, mándoo e asínoo.

 


Indefensión
Días-multa
Derecho a la tutela judicial efectiva
Lesividad
Derecho de defensa
Derecho de igualdad
Principio de contradicción
Medios de prueba

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 25, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 276 de 29 de Febrero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...