Sentencia Penal Nº 255, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 247 de 24 de Noviembre de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 24 de Noviembre de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 255
  • Núm. Recurso: 247
Resumen:

 

Indiscutida a responsabilidade penal, a controversia desta alzada fica circunscrita á responsabilidade civil sinalada na sentencia recorrida, coa que discrepa a parte recorrente en tres puntos que acae examinarmos de xeito xebrado:      No primeiro termo, pola parte recorrente reclámase unha indemnización pola secuela de cervicalxia.   No segundo lugar, discrépase da sentencia canto que non concede despesas por desprazamento en taxi. Certo é neste capítulo que as facturas de taxi achegadas non foron tampouco recoñecidas polo taxista. E tamén é certo que, residindo a lesionada na cidade de Vigo, este transporte urbano máis é barato que aquel. Mais non é menos certo que resulta acreditada a necesidade de desprazamento da lesionada para as sesións de rehabilitación, a que foi necesaria consonte o amentado informe médico, e o dictame médico forense.

 

 


Días-multa

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 255, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 247 de 24 de Noviembre de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...