Sentencia Penal Nº 28, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1052 de 27 de Abril de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 27 de Abril de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 28
  • Núm. Recurso: 1052
Resumen:

O Ministerio Fiscal, nas súas conclusiúns definitivas, cualificou a súa versión dos feitos como constitutivos dun delicto de tráfego de drogas que xeran grave dano á saúde do art. 368 do Cp.Non existen nos actos datos abondos que conduzan a entendermos que a droga era posuida polo acusado co propósito de traficar con esta. Decláranse de oficio as custas procesuais. Acae atérmonos a canto levamos dito e, desenvolvendo a potestade xurisdiccional que a constitución española nos outorga, Que é mester nós absolvérmo-lo acusado, LUÍS, e de feito absolvémolo, do delicto contra da saúde pública que lle é imputado polo Ministerio Fiscal, declarándose de oficio as custas procesuais.

 

 

 


Drogas
Heroína
Estupefacientes

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 28, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1052 de 27 de Abril de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...