Sentencia Penal Nº 28, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 9 de 18 de Febrero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 18 de Febrero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 28
  • Núm. Recurso: 9
Resumen:

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION SEGUNDA

PONTEVEDRA

 

APELACION PENAL

Rollo 9/00

Asunto      XUICIO DE FALTAS 126/99

Procedencia:      XDO. INSTRUCCION DE LALIN 1.

 

Iltmo Sr:

Maxistrado

ILTMO.

      PRIMEIRO. Notificada a devandita sentencia as partes por L interpúxose recurso de apelación, e emprazadas as partes deuse cumprimento o establecido no artigo 775.5ª da L.A. Criminal solicitando no seu escrito o recorrente a revogación, e polo apelado e o Ministerio Fiscal solicituose a confirmación da sentencia recorrida.

 

FUNDAMENTOS XURIDICOS

 

      PRIMEIRO. Así no caso de M, comezouse dicindo que vira como o denunciado cobraba o importe dunha compra e o metía na caixa rexistradora, pero non rexistrando como tal o importe da venda, nin dándolle o correspondente ticket á compradora; asemade que, máis tarde tamen comprobara como o denunicado sacaba algo da caixa rexistradora e o metía no peto para se dirixir, de seguido, a uns contenedores a tira-los tickets que había na caixa, momento no cal a outra testemuña (A) interpelou ó denunciado e este sacou do peto unhas catro mil pesetas que recoñeceu que e correspondían co importe da última venda que non fora rexistrada na caixa do establecemento. Tales declaracións non foron ratificadas no acto da vista oral por ó mesmo non comparecer a amentada testemuña.

Ningunha referencia pois se efectuou por esta testemuña a que o denunciado tirase tickets nuns contenedores ou que do peto sacase as catro mil pesetas, como así sostivo a testemuña Sra. GLogo, no acto da vista oral, A non veu senón a sobre todo ratificar que a súa cuñada non estaba presente cando el ollara como o denunciado metera as catro mil pesetas nun caixón situado debaixo da caixa rexistradora.

De oficio se impoñen todas cantas custas se puidesen ter ocasionado na presente instancia.

 

      Deste xeito, por esta a miña sentencia, á fin xulgando, pronúncioo, mándoo e asínoo.

 


Apropiación indebida
Presunción de inocencia

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 28, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 9 de 18 de Febrero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...