Sentencia Penal Nº 31, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1007 de 24 de Marzo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 24 de Marzo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 31
  • Núm. Recurso: 1007
Resumen:

 

JOSE interpuxo recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos dous efectos. Mais esa pretensión anulatoria non pode ser acollida, por a canle procedemental de nulidade ser inhábil ou inadecuada para resolve-lo pedimento solicitado. A parte recorrente impugna as despesas médico-farmacéuticas. O recurso ten que ser acollido en parte, pois, aínda que non se impugnasen -fronte ao mantido polo recorrente- os documentos atinxentes ás devanditas despesas, non é ben descoñecermos que a xulgadora a quo condena por ese concepto de despesas médico-farmacéuticas, e nelas non poden ter lóxicamente cabida, nin as despesas por desprazamento en taxi, nin o prezo da motoserra e lentes. O derradeiro punto de diverxencia coa sentencia recorrida atinxe á penoloxía. Mais non é sostíbel que unha aixada non sexa un obxecto ou instrumento susceptíbel de xerar un grave dano á saúde ou integridade física das persoas, ou mesmo a morte delas, tendo declarado a nosa xurisprudencia que as aixadas merecen a devandita consideración (ss de 25-6-86 e 27-3-95), ao igual que as navallas, desparafusadores ou xiringas con agulla hipodérmica, por exemplo (sss de 30-12-98 e 27-4-99).

Non se examina a adhesión ao recurso por non ser xurídicamente viábel no eido penal unha adhesión autónoma ou independente do recurso principal, en prexuízo do acusado.

.

 

 


Arresto
Presunción de inocencia
In dubio pro reo
Agravante

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 31, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1007 de 24 de Marzo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...