Sentencia Penal Nº 31, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 16 de 13 de Marzo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 13 de Marzo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 31
  • Núm. Recurso: 16
Resumen:

 

Acéptanse os feitos probados da sentencia recorrida.

Notificada a devandita sentencia as partes por JESUS interpúxose recurso de apelación, e emprazadas as partes deuse cumprimento o establecido no artigo 775-5ª da L.A. Cr solicitando no seu escrito o recorrente a revogación, e polo apelado e o Ministerio Fiscal solicitouse a confirmación da sentencia recorrida.

O pronunciamento absolutorio que agora se combate nesta segunda instancia polo denunciante non lle debera de sorprender a este último, pois, a non outro distinto se podía ter chegado.

DECIDO

 

SE DESESTIMA RECURSO

 


No hay voces...

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 31, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 16 de 13 de Marzo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...