Sentencia Penal Nº 31, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 256 de 24 de Marzo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 24 de Marzo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 31
  • Núm. Recurso: 256
Resumen:

Dano legal e dano real son dous conceptos diferentes. A muda da cota avaliadora muda o criterio legal de avaliación, non o valor real. A pretensión de avaliar segundo a data do pagamento e non segundo a data da orixe do dano atendería a valor real e non a valor legal. Singularmente do réxime da mora (Disposición adicional engadida pola Lei 30/95). Pero, amais de que tal fundamento é alleo ao de partida, quérese dicir, á consideración da indemnización como débeda de valor, introduciría unha diversidade de réxime de aplicación da norma no tempo, en función do concepto a indemnizar (secuela ou dano consolidado ao tempo do accidente, e mais, no mesmo accidente, inhalidade ocupacional por longo tempo), que non parece ser tomado en consideración polo lexislador.

No caso non constan maiores de 3 000 000 de pesetas. Adhesión da parte condenada.

E a pretensión feita por adhesión debe ser estimada por canto a idennización polo concepto "salario de la empleada de hogar" non ten abeiramento dentro dos límites de responsabilide civil derivada de feito da circulación regulado pola Lei 122/1964 redactada pola 30/1995. O dano persoal consistente na incapacidade ocupacional atopa límite, canto aos conceptos e canto ás contías, na táboa V do seu anexo. Aí non entran os múltiplos prexuízos que aquela incapacidade pode ocasionarlle á víctima.

 


Responsabilidad
Valor real
Antecedentes penales
Falta de lesiones por imprudencia
Autor directo
Daños materiales
Informes periciales
Consignación de cantidades
Factor de corrección

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 31, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 256 de 24 de Marzo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...