Sentencia Penal Nº 33, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1177 de 24 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 24 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 33
  • Núm. Recurso: 1177
Resumen:

 

O Ministerio Fiscal, nas súas conclusións definitivas, que modificou no acto da vista, engadindo á primeira que Luís Prado renuncia á indemnización, cualificou a súa versión dos feitos como constitutivos dun delicto de obstrucción á xustiza do art. 464.2 e dun delcito de lesións do art. 147 do Código penal. Acusa como criminalmente responsábel del, en concepto de autor, a PABLO, e solicitou que se lle impuxese a pena de: polo primeiro delicto, dous años de prisión e multa de doce meses, e, polo delicto de lesións, un año de prisión, custas. A moito maior corpulencia do acusado fronte á víctima, as lesións desta, fronte á inexistencia do máis mínimo vestixio de lesión no inculpado, e as declaracións do propio prexudicado, nas que a Sala cre como verdadeiras pola súa coherencia e espontaneidade, exclúen calquera comportamento provocador ou violento deste último, mero padecedor da actitude lesiva do acusado.No  feito axuizado non concorre circunstancia ningunha modificativa da responsabilidade penal.Consonte co art. 116 do Cp, toda persoa responsábel criminalmente dun delicto ou falta éo tamén civilmente.No atinxente á responsabilidade, acórdase impómoslle ao acusado a pena correspondente ao delicto de lesións no mínimo da lúa metade inferior, e polo que fai ao outro delicto, de obstrucción á xustiza, tamén na lúa metade inferior, de un año e sete meses de prisión, e multa de seis meses, tendo en conta, canto a este último ilícito, as circunstancias que concorreron nel, como a publicidade da súa actuación, a exhibición da arma branca, a lúa agresividade, tanto verbal como de feito, como, en fin, a súa falla total de arrepentimento, amolada ao longo das actuacións e no acto do xuízo oral.

 

 


Sentencia de condena

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 33, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1177 de 24 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...