Sentencia Penal Nº 36, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 22 de 04 de Abril de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 04 de Abril de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 36
  • Núm. Recurso: 22
Resumen:

Só nos supostos de claro erro na avaliación desas probas a Sala podería aprecialas de xeito distinto, supostos de erro que non é o do caso, no que ás declaracións, do lesionado e da testemuña presencial, éngadese a realidade das lesións contrastadas medicamente, e que consistiron, en resumo, nunha contusión nun ollo, propia dun golpe coa man. E fronte a esa actitude agresiva do denunciado recorrente, non aparece, en troques, xustificado o comportamento insultante ou ameazante do seu adversario, polo que non pode ser acollido o pedimento de condena deste último. Que, acollendo en parte o recurso de apelación formulado por MANUEL, contra da sentencia pronunciada polo Xulgado de Instrucción Ponteareas 1, na data de 10 de maio de 1999, é mester eu reducí-la indemnización a prol do lesionado, e de feito redúzoa, a vintecinco mil pesetas, declarando de oficio as custas procesuais desta alzada.

 

 


Autor responsable
Falta de lesiones
Falta de amenazas

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 36, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 22 de 04 de Abril de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...