Sentencia Penal Nº 39, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1097 de 07 de Abril de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 07 de Abril de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 39
  • Núm. Recurso: 1097
Resumen:

 

 

 

 

 

 

 

Téndoselles notificada a devandita sentencia ás partes, JUAN JOSE interpuxo recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos dous efectos. E verbo da outra víctima, tense que estimar igualmente acreditado o emprego da arma devandita polo acusado, pois que, amais de aparecer testemuñalmente contrastado ese feito, achámonos coa realidade da agresión cunha arma branca, e o recoñecemento do acusado de que tiña esa arma, amais de se-la única persoa que se enguedellou co seu opoñente, e non habendo intervención de terceiros que puidesen agredir tamén a víctima.Derradeiramente, non existe proba ningunha verbo do suposto transtorno do acusado no tempo dos feitos.Decláranse de oficio as custas procesuais desta alzada.

 

 


Responsabilidad
Autor directo
Delitos de lesiones
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 39, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1097 de 07 de Abril de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...