Sentencia Penal Nº 39, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 23 de 03 de Abril de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 03 de Abril de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 39
  • Núm. Recurso: 23
Resumen:

Que o can do denunciante rematou con diversas feridas por alguén terlle disparado uns perdirgóns resultou ser algo que por ninguen se pode poñer en dúbida por mor do manifestado nas actuacións polo dono daquel animal, a súa esposa, e mesmo pola incontestable realidade que se ten reflectido no parte extendido polo veterinario (folio 16).Por outra banda, certamente que da autoría do disparo ó can non existen testemuñas directas. o único veciño que nas inmediaciósn máis próximas ó lugar onde se atopaba o can tiña escopeta coa que poder disparar dende o seu domicilio len ser visto, unido ó constatado malestar do denunciado con tal animal por non lle deixar descansar convenientemente, permiten ter por demostrada a predicada autoría da falta de danos (artigo 625 do Código Penal) na persoa do agora recorrente en apelación.De oficio se declaran todas cantas custas se puidesen ter ocasionado na presente alzada.Se desestima el recurso.

 

 


Autor material
Daños y perjuicios
Ejecución de sentencia

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 39, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 23 de 03 de Abril de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...