Sentencia Penal Nº 4, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1073 de 25 de Enero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 25 de Enero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 4
  • Núm. Recurso: 1073
Resumen:

   O apelante solicita que a apelada sexa revogada só canto á entidade da pena. Entende que, acreditada a intoxicación do condenado polo alcol, debe ser aplicada unha eximente incompleta ou, subsidiariamente, unha atenuante -como a aplicada pola recorrida (analóxica) pero como moi cualificada-. Inaceptabilidade da atenuación analóxica por intoxicación etílica.

 

      A sentencia apelada manifesta como probado que o apelante se achaba baixo efectos de intoxicación etílica; nada engade nin concreta; xa que logo, mal pode suplir ese defecto da sentencia en prexuízo do reo. A entidade menor da afectación non exclúe a exención incompleta. Dado que a pena tipo é a do artigo 263 na metade superior (artigo 74 Cp), a inferior en grao na metade superior abrangue ata quince meses de multa.

 

 

 

 


Atenuante
Intoxicación plena por consumo de alcohol
Atenuante analógica
Eximentes incompletas
Delitos continuados
Embriaguez
Ejecución de sentencia
Tipo de interés
Interés legal del dinero
Sentencia de condena
Drogas
Bebida alcohólica
Dolo
Voluntad
Inhibitoria

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 4, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1073 de 25 de Enero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...