Sentencia Penal Nº 40, Audiencia Provincial de Ourense, Rec 165 de 08 de Mayo de 2001

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 08 de Mayo de 2001
  • Tribunal: AP - Ourense
  • Ponente: Cristin Perez, Jesus Francisco
  • Núm. Sentencia: 40
  • Núm. Recurso: 165
Resumen:

Se declara ademais probado que as pedras que formaban a estructura do citado pincho tiñan unha anchura de 20 a 22 centímetros, dos que se atopaban cubertos de morteiro de cemento unha extensión irregular entre 10 e 12 centímetros na zona interior da parede. Que o accidente prodúxose polo derribo da parede, causado pola inestabilidade ocasionada na mesma, debido a escasa entidade do morteiro de cemento que levaba e a falta de arriostramento o que unido a manipulación do traballador nas cuñas o realizar a labor de escafilado e perfilado, ocasionou o derribo da parede.- Que a súa categoría profesional na empresa era a de albanel, oficial primeira, e que non fora advertido dos riscos que corría no traballo de escafilado polo xefe de obra. Que non tiña plano de seguridade.- Debe declararse ademais probado que o arquitecto director da obra, visitara a obra dous días antes do accidente, revisando a parede sinistrada e dándolle a súa aprobación. Que o aparellador da obra, don Luis Camilo  non visitaba a mesma dende o 28 de maio.- Que a parede derruída formaba parte dunha construcción de dous chalés paredados, sendo a empresa constructora Co S.A e a promotora Pareados Ca S.L. Que o arquitecto e aparellador foran contratados pola promotora Pareados Ca S.L. Que o arquitecto don Carlos desempeñaba ademais as funcións de coordinador de seguridade.


Responsabilidad
Cuota impagada
Días-multa
Imprudencia leve
Autor responsable
Antijuridicidad

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 40, Audiencia Provincial de Ourense, Rec 165 de 08 de Mayo de 2001 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...