Sentencia Penal Nº 40, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1030 de 23 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 23 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 40
  • Núm. Recurso: 1030
Resumen:

 

 

Notificada a  devandita sentencia as partes   polo acusado interpúxose  recurso de apelación,  e emprazadas as partes deuse cumprimento ó establecido no artigo 775-5a da L.A. Cr solicitando no seu escrito o recorrente a revogación, e polo Ministerio Fiscal solicitouse a confirmación da sentencia recorrida.O primeiro dos devanditos motivos baséase na suposta vulneración do artigo 24.1 da Constitución española, en relación co artigo 120.3 do mesmo texto legal, e co artigo 741 da Lei de Axuizamento Criminal. E o feito de que o acusado non se dignase en asinar a amentada dilixencia de información de dereitos en nada empece a súa existencia e real contido pois libre era de facelo ou non, máis nas Búas mans non podía quedar que, negándose se lle privase xa de todo valor e eficacia a aquela parte do atestado.Por outra banda, o acusado na súa marcha foi interceptado e nunca estivo detido ou preso polo que tampocuco nunca se poderían entender conculcadas as garantías previstas no artigo 520 da Lei de Axuizamento Criminal.A seguinte denunciada vulneración tamén se contraía á mención do artigo 24.1 e 2 da CE e, neste caso, en concordancia co artigo 741 da Lei de Axuizamento Criminal.Nin a máis mínima importancia se lle concede ó feito de que as sinaturas que aparecen no atestado da Policía Local de Sanxenxo puidesen non coincidir co número dos axentes que no mesmo interviron, ó non enxergarse que tería de negativo tal circunstancia para o acusado. Impóñense as custas da presente instancia á parte recorrente por mor da desestimación do seu recurso.

 

 


Bebida alcohólica
Atestado
Responsabilidad
Antecedentes penales
Delito contra la Seguridad Vial
Cuota impagada
Privación del derecho a conducir vehículos
Consumo de bebidas alcohólicas
Cuestiones previas

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 40, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1030 de 23 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...