Sentencia Penal Nº 43, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 67 de 13 de Julio de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 13 de Julio de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 43
  • Núm. Recurso: 67
Resumen:

Os feitos son constitutivos dun delicto contra da saúde pública do art. 368 do Cpenal. O acusado é responsábel en concepto de autor. Apreciou a atenuante moi cualificada de adicción ás drogas. Custas. O letrado da defensa solicitou que o tribunal procedese a pronunciar sentencia de conformidade co escrito de acusación amentado; a tal pedimento, o acusado, presente, prestoulle a súa conformidade; conque, daquela, declarouse o xuízo concluso para sentencia.Velaí, nin no feito axuizado e mudado nin na cualificación que agora se conforma se fai imputación máis grave que na provisional. Xa que logo, cómpre resolvermos de estricta conformidade coa pedida polas partes de xeito conforme.

 

 


Drogas
Atenuante
Antecedentes penales
Heroína

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 43, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 67 de 13 de Julio de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...