Sentencia Penal Nº 45, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1020 de 25 de Abril de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 25 de Abril de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 45
  • Núm. Recurso: 1020
Resumen:

 

 

Dos motivos de oposición, expostos polo apelante no seu escrito de interposición do recurso, non se pode acoller ningún. Verbo do primeiro, atinxente ás omisións policiais cometidas, segundo o xuízo do recorrente, que provocaron a súa indefensión: Lonxe disto, e fronte ao sostido polo acusado, este foi informado, no tempo de tentar practica-la proba de alcolemia, dos seus dereitos, e da consecuencia de orde penal que podía conleva-la súa negativa a realizar aquela proba. As declaracións das testemuñas, axentes policiais, prestadas no acto do xuízo oral, son unánimes nesta cuestión. SÓ a negativa do apelante a se someter á práctica da proba da impregnación alcólica foi a causa de que non exercitase os seus dereitos a dúas probas por ar expirado, e á terceira proba, de extracción sanguínea, para poder determinar por estes medios o seu estado, que, doutra beira, era dunha evidente ebriedade, como o amosaron o seu comportamento na conducción do vehículo -facendo eses, non apagalo cando foi interceptado pola policía...-, As devanditas imposibilidades son carecentes de abeiro xurídico. Decláranse de oficio as custas procesuais desta alzada.

 

 

 


Delito contra la Seguridad Vial
Atenuante
Responsabilidad
Autor directo
Consumo de bebidas alcohólicas
Atenuante analógica
Intoxicación plena por consumo de alcohol
Privación del derecho a conducir vehículos
Indefensión
Eximentes completas
Eximentes incompletas
Embriaguez

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 45, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1020 de 25 de Abril de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...