Sentencia Penal Nº 49, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 43 de 18 de Abril de 2001

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 18 de Abril de 2001
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon
  • Núm. Sentencia: 49
  • Núm. Recurso: 43
Resumen:

Tal cal así consta na acta levantada con motivo da vista oral celebrada na instancia, o denunciado Va........... recoñeceu que os feitos denunciados eran certos. E engadía que estaba molesto cos denunciantes, que se dirixia a eles nun ton ofensivo, e que lles berrara.

Ante tal expresa admisión dos feitos non cabía outra solución ca adoptada porla Xulgadora a quo; isto é, a tipificación dos feitos axuizados como consitutivos de catro faltas previstas e penadas no artigo 620.2 do vixente Código Penal, sen que se puidese ter en conta a continuidade ná comisión daquelas non so pola propia dicción do artigo 74.3 do mesmo texto legal, senón tamén por estarmos en presencia de actuacións, se ben próximas no tempo, totalmente illadas unhas das outras. Asemade que, tampouco se podía apreciar unha situación de lexítima defensa por canto que nin tan sequera consta teña existido no presente caso a agresión ilexítima que, no caso de defensa dos bens, se prevé no artigo 20.4° primeiro do Código Penal.

No atinxente á imposición da pena de multa por cada unha das faltas acomodada se amosa coa condición de titular dun establecemento público do denuncido con, incluso, dependentes o seu cargo.

Se desestima el recurso.


Amenazas

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 49, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 43 de 18 de Abril de 2001 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...