Sentencia Penal Nº 5, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1126 de 31 de Enero de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 31 de Enero de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Varela Castro, Luciano
  • Núm. Sentencia: 5
  • Núm. Recurso: 1126
Resumen:

 O recurso insta a nulidade do xuízo por non se ter suspendido malia a incomparecencia dos dous peritos propostos pola parte acusada, sendo a tal proba admitida polo xulgado.Compre salientarmos que a acusación pública, de xeito que non se acada entender, omite toda referencia á enfermidade do acusado: esquizofrenia paranoide.O que non resulta, malia ser inexplicábel, incorrixíbel, na medida en que tal circunstancia é alegada pola defensa e sometida dese xeito á decisión xurisdiccional.Certo que tal discusión faina pola súa conta o xulgador.   A actuación do xulgado de orixe é tanto máis de lamentar canto que nin mesmo consta a sinatura dos peritos nas dilixencias de suposta citación.Leva sen mais á total anulación da sentencia apelada e do xuízo desenvolvido que deberá ser reiterado.Sen especial imposición das custas deste recurso.

 

 


Trastorno mental
Responsabilidad
Delitos de falsedades
Documentos oficiales
Falsedad documental
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Arresto sustitutorio
Acusación pública
Indefensión

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 5, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1126 de 31 de Enero de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...