Sentencia Penal Nº 50, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1007 de 04 de Junio de 1999

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 04 de Junio de 1999
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 50
  • Núm. Recurso: 1007
Resumen:

Téndoselle notificada a devandita sentencia ás partes, MANUEL interpuxo recurso de apelación que foi admitido en ámbolos dous efectos. Tras elevárenselle as actuacións a este tribunal, sinalousé data para deliberaren e resolveren o recurso. Os devanditos signos son: dunha beira, a importante dose de alcol que reflectiron as probas de alcolemia, cuns resultados de 1,58 e 1,59 milígramos por litro de ar expirado, practicamente decisivos para apreciármo lo delicto que lle é imputado; doutra beira, lo deambular ao el andar,, e "desalineado", empregando as expresións que se fan constar no atestado, acaidamente ratificado no acto do xuízo polos axentes que 0  confeccionaron, ou o que é o mesmo, o acusado recorrente non mantiña completamente a verticalidade; outramente, recoñeceu ter tomado tres ou catro copas de viño, e dúas ou tres de coñac; no último termo, e por non atinxirmos a  outros  síntomas, o acusado foi bater contra do recinto de aparcamento existente na estación de ferrocarril, xerando danos neste.Decláranse de oficio as custas procesuais desta alzada. Cómpre atérmonos a todo o que levamos dito e desenvolvendo a potestade xurisdiccional que a Constitución española nos outorga. Que é mester nós rexeitarmos, e de feito rexeitámolo, o recurso de apelación movido por MANUEL, contra da sentencia emitida polo Xulgado do Penal Pontevedra 1, na data de 10 de novembro de 1998, con declaración de oficio das custas procesuais desta alzada.Con testemuño desta resolución, devólvanselle as actuacións ao xulgado de procedencia por quen se notificará recibimento.

 

 


Responsabilidad
Delito contra la Seguridad Vial
Atestado

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 50, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1007 de 04 de Junio de 1999 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...