Sentencia Penal Nº 51, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 57 de 11 de Mayo de 2000

TIEMPO DE LECTURA:

  • Orden: Penal
  • Fecha: 11 de Mayo de 2000
  • Tribunal: AP - Pontevedra
  • Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel
  • Núm. Sentencia: 51
  • Núm. Recurso: 57
Resumen:

 

 

Quen negan de xeito coincidente e reiterado aquela lesión. Sen que, xa para rematar, constitúan proba abonda os partes médicos iniciais, e o informe do médico forense, pois estes instrumentos probatorios non poden acreditar lóxicamente, nin o acreditan, nin a etioloxia da lesión, nin menos aínda a autoria.Que é mester eu rexeitar, e de feito rexéitoo, o recurso de apelación formulado por JOSEFINA e CARMEN, contra da sentencia pronunciada polo Xulgado de Instrucción 1 de Caldas de Reis, na data de 21 de xaneiro do 2000, con declaración de oficio das custas procesuais desta alzada.

 

 


Autor responsable
Vejaciones

Ver el documento " Sentencia Penal Nº 51, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 57 de 11 de Mayo de 2000 "
¡Es gratis!

  • Accede a más de 4.000.000 documentos
  • Localiza la información que necesitas
No hay legislación relacionada...